Samenkomsten van Grace Communion International

Samenkomsten zijn er in Almere, Zutphen, Tiel, Antwerpen en Leeuwarden. Voor contactgegevens per gemeente kunt u kijken op onze contactpagina of op één van de plaatsen klikken. Check ook ons Youtube-kanaal GCI Nederland voor leuke filmpjes van onze Samenkomsten.

Wij hebben in Nederland en België 5 verschillende kerken/gemeenten in de plaatsen (met inachtneming van corona regels):

  Almere (contact)   - contact, in overleg
  Groep Antwerpen (België)   - contact, geen fysieke diensten, contact email/telefoon ed.
  Leeuwarden (Afrikaans/Swahili)
Jesus.Victory.Celebration.Center
  - contact, 2 wekelijks om 14:00 uur in gebouw Dance Company,
  Huizumerlaan 59, 8934 BD Leeuwarden, de andere week is er Zoomdienst
  Tiel - De Hoeksteen   - contact, elke zondag 10:00-11:30 uur in combinatie met live zoom,
  Zalencentrum Avezathen, Daver 46, Kerk-Avezaath (Tiel)
  wekelijks diverse huis-/studie-/zoom groepen
  Zutphen (contact)   - contact, in overleg

Wekelijkse erediensten
De wekelijkse erediensten worden gebruikt om nader tot God te komen en hem te loven en te prijzen. Het doel is dat wij door ons gemeenschappelijk geloof één zullen zijn. Wij streven ernaar iedereen die onze dienst bijwoont, te sterken in de persoonlijke relatie met God. In de diensten is ruimte voor onderwijs, opbouw en aanbidding van God. (Hebreeën 10:24-25)

Hoe ziet onze samenkomst eruit?
In elke gemeente van onze kerk wordt tijdens een dienst aandacht besteedt aan:

  • Aanbidding
  • Leren in geloof
  • Ervaringen delen
  • Ruimte voor dialoog
 
  • Kopje koffie met iets lekkers
  • Er voor elkaar zijn
  • Elkaar sterken in geloof
  • ...

Elke dienst bestaat uit een openingsgebed, mededelingen, stille tijd en een preek en bevat 6 tot 8 gezangen. Voor de gezangen maken wij gebruik van de opwekkingsliederen van de Stichting Opwekking.

Eens in de zoveel tijd wordt de preektijd ingevuld met een interactieve Bijbelstudie. Elk van onze 5 gemeenten hebben hun eigen behoeften. De volgorde van bijvoorbeeld gezangen en mededelingen kan dan ook per gemeente iets verschillen.

Feestdagen
Hoogtepunten in de samenkomsten zijn de feestdagen. Het doel van die feesten is om God te prijzen voor zijn machtige daden van behoud en genade. De geboorte, het leven, zijn offer, de opstanding en hemelvaart van onze Heer Jezus Christus zijn feestmomenten. We komen samen om opgebouwd te worden in het geloof. Wij vieren het Avondmaal, Pasen(opstanding), Hemelvaart en Pinksteren en het Kerstfeest(geboorte van Christus)