GCI gemeente De Hoeksteen - Tiel

 

Christelijke gemeente de Hoeksteen

We heten je van harte welkom ons eens een kerkdienst van onze gemeente de Hoeksteen bij te wonen.

Wat kun je verwachten?
In een enthousiaste, huiselijke sfeer komen we samen om te bidden, te zingen en naar een preek te luisteren.
Iedereen krijgt de gelegenheid om op een persoonlijke manier God te eren en iets bij te dragen.

De kinderen krijgen een kinderbijbelverhaal en kunnen lekker knutselen met een bijbels thema.
Dit gebeurt onder leiding van een volwassene.

De sfeer is open en er is ruimte voor inbreng van iedereen.
Na afloop kun je met iets te drinken en wat lekkers even bijpraten.

Visie

Onze kerk is ontstaan door evangelisatie, Bijbelstudies en gesprekken, vanuit onze moedergemeente Grace Communion International.
De grondslag van de kerk is dat we samen geloven in de Heer Jezus Christus en in Zijn Woord de Bijbel.
Jezus is gestorven voor onze zonden en opgestaan uit de dood. Hierdoor kunnen wij in relatie met Hem, de Vader en de Heilige Geest komen en hoeven we niet alleen te zijn in ons leven. Als mensen zijn we onvolmaakt en door de hulp van de Heilige Geest mogen we groeien in liefde en karakter. Daarom biedt de kerk een warme, veilige sfeer, waar ruimte is om jezelf te zijn en om je op God te richten.

In onze gemeente komen mensen uit allerlei achtergronden, van protestant, katholiek en van baptist tot evangelisch en natuurlijk ook mensen die geen kerkelijke achtergrond hebben. Verder vinden we het belangrijk dat iedereen op zijn of haar manier een bijdrage kan leveren aan de kerkdiensten, activiteiten, aan het gemeenteleven of aan evangelisatie. We willen graag samen gemeente zijn.

Wat doen we zoal?

Behalve het houden van kerkdiensten, zijn er meerdere gelegenheden om elkaar te ontmoeten of iets te ondernemen.
Zo is er iedere donderdagavond een zoomhuisgroep, waar we interactief de Bijbel lezen, bidden en met elkaar praten.
Voor wie liever overdag (om de week of maandelijks) samenkomt, zijn er groepen oa. voor bidden en studie, over een thema, samenzang oefenen en voor (aankomende)moeders. Niet te vergeten de jaarlijks oa. mannen/vrouwen uitjes.

Samenwerking met anderen

We werken graag samen met andere kerken en Gospel4Tiel. Zo hebben we regelmatig contact met kerken in Tiel en omgeving. Daarnaast werken we samen met de EO voor wat betreft plaatselijke evangelisatie en nazorg. Als voorganger is Hans de Moei betrokken bij de EO als E-Coach nazorg voor personen die via Internet een cursus volgen

Zending en ontwikkelingshulp

Onze gemeente de Hoeksteen ondersteunt zendingsprojecten in binnen- en buitenland. Daarvoor is er eens per 6 weken een collecte.

En jij?  Als je op zoek bent naar een kerk of je wilt wat meer over de Bijbel weten, is onze gemeente of huisgroep misschien iets voor jou. Kom gerust eens vrijblijvend langs. Neem de uitdaging aan, je bent van harte welkom!

 

Voorgangersechtpaar: Hans en Denise de Moei
telefoon: 0344-624177
email: demoei@solcon.nl
De Hennepe 311, 4003 BC Tiel
https://www.gemeentedehoeksteen.nl

 

            GCI international        
ALABAMA (USA)
ALASKA (USA)
ANGOLA (AFR)
ARGENTINIË (LAT)
ARIZONA (USA)
ARKANSAS (USA)
AUSTRALIA
BAHAMA'S (CARIB)
BANGLADESH (ASIA)
BARBADOS (CARIB)
BELGIË (EU)
BENIN (AFR)
BERMUDA (CARIB)
BURUNDI (AFR)
CALIFORNIË (USA)
CAMEROON (AFR)
CANADA
CHILI (LAT)
CHINA (ASIA)
  COLOMBIË (LAT)
COLORADO (USA)
CONGO (AFR)
CONNECTICUT (USA)
DELAWARE (USA)
DENEMARKEN (EU)
DOMINICA (CARIB)
DUITSLAND (EU)
EL SLAVADOR (LAT)
FLORIDA (USA)
FRANKRIJK (EU) (EU)
GEORGIA (USA)
GHANA (AFR)
GRENADA (CARIB)
GUAM (ASIA)
HAITI (CARIB)
HAWAI (USA)
HONDURAS (LAT)
IERLAND (EU)
  ILLINOIS (USA)
INDIA (ASIA)
INDIANA (USA)
IOWA (USA)
ITALIË (EU)
JAMAICA (CARIB)
JAPAN (ASIA)
KANSAS (USA)
KENTUCKY (USA)
KENYA (AFR)
LIBERIA (AFR)
LOISIANA (USA)
MADAGASCAR (AFR)
MAINE (USA)
MALAWI  (AFR)
MALAYSIA (ASIA)
MARTINIQUE (CARIB)
MARYLAND (USA)
MASSACHUSETTS (USA)
  MAURITIUS (AFR)
MEXICO (LAT)
MICRONESIA (ASIA)
MICHIGAN (USA)
MINNESOTA (USA)
MISSISSIPPI (USA)
MISSOURI (USA)
MONTANA (USA)
MOZAMGIQUE (AFR)
MYANMAR (ASIA)
NEBRASKA (USA)
NEDERLAND (EU)
NEVADA (USA)
NEW HAMPSHIRE (USA)
NEW JERSEY (USA)
NEW MEXICO (USA)
NEW YORK (USA)
NIEUW.ZEELAND
NIGERIA (AFR)
  NOORWEGEN (EU)
NORTH CAROLINA (USA)
NORTH DAKOTA (USA)
OHIO (USA)
OKLAHOMA (USA)
OREGON (USA)
PAPUA.NEW.GUIINEA
PENNSYLVANIA (USA)
PHILIPPINES (ASIA)
PORTUGAL (EU)
RHODE ISLAND (USA)
SINGAPORE (ASIA)
SOLOMON.ISLANDS
SOUTH AFRICA (AFR)
SOUTH DAKOTA (USA)SPANJE (EU)
ST.LUCIA (CARIB)
ST.VINCENT (CARIB)
TENNESSEE (USA)
TEXAS (USA)
  THAILAND (ASIA)
TOGO (AFR)
TRINIDAD (CARIB)
UGANDA (AFR)
UN.ARAB.EMIRATES (ASIA)
UTAH (USA)
VANUATU (AUSTRALASIA)
VERENIGD.KONINKRIJK (EU)
VERMONT (USA)
VIRGINIA (USA)
WASHINGTON DG (USA)
WEST VIRGINIA (USA)
WISCONSIN (USA)
WYOMING (USA)
ZAMBIA (AFR)
ZIMBABWE (AFR)
ZWEDEN (EU)
ZWITSERLAND (EU)
EA.